Image
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
    โทร 02-703-0053      
Email:
samutguard_2533@hotmail.co.th

สวัสดิการพนักงาน

Image

- มีประกันสังคม  ตามกฎหมาย

- มีบ้านพักอาศัยให้พนักงาน

- เงินเบิกเพื่อให้ใช้จ่ายได้ทุกอาทิตย์สำหรับพนักงาน

- มีเงินสะสมพนักงาน

- ทุกๆ 3 เดือนมีการปรับอัตราค่าจ้างให้พนักงานทุกคน

- ค่าทำศพญาติ  บิดา  มารดา  เป็นต้น

-  สวัสดิการอื่นๆ  ฯลฯ

 

จำนวนบุคลากร ร.ป.ภ. ที่มีอยู่

ทางบริษัทฯมีพนักงาน  ร.ป.ภ. ทั้งสิ้นตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการมาจำนวน  450 – 500 คนจนถึงปัจจุบันนี้  โดยส่วนใหญ่พนักงานที่อยู่ประจำทางบริษัทฯ จะมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป  ดังนั้นจึงสามารถเห็นได้ว่าทางบริษัทฯ เราจะมีการดูแลและเอาใจใส่บุคคลากรเป็นอย่างดีไม่ให้เกิดปัญหาด้านทุจริตหรือปัญหาด้านครอบครัว  ทุกคนจึงพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ  และมีศักยภาพในการทำงานให้กับผู้ว่าจ้างเป็นอย่างดี

Please publish modules in offcanvas position.