Image
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
    โทร 02-703-0053      
Email:
samutguard_2533@hotmail.co.th
คณะผู้บริหารและที่ปรึกษา
Image is not available
นายเวชยันต์ ลูกอินทร์

กรรมการผู้จัดการ

Image is not available
ด.ต.สำเริง บุญประกอบ

รองผู้จัดการ

คณะที่ปรึกษา

นายควรฉัตร ไพฑูรย์ ผู้บังคับการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง
นายไกรสิทธิ์ ลูกอินทร์ ปลัดอำเภอเมืองเพชรบุรี
ร.ต.ท. ดวงกมล ลูกอินทร์ กองบังคับการตำรวจภูธรภาค2
ด.ต.สำเริง บุญประกอบ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท.ยงยุทธ วีรวรรณ สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท.สุวิทยา สัมพันธ์มิตร สภ.เมืองสมุทรปราการ
ร.ต.ท.สมประสงค์ นาสมโภชน์ สถานีตำรวจมักสัน
นายนิรมิต อุไทยชุราโท ทนายความที่ปรึกษากฏหมาย

Image is not available
ด.ต.สมศักดิ์ ชินโคตร

สายตรวจ

Image is not available
ร.ต.ท.ดวงกมล ลูกอินทร์

ที่ปรึกษา

Image is not available
นายสุรชัย โนนน้อย

หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน

Image is not available
นายเติมสวัสดิ์ ลูกอินทร์

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

Image is not available
นายสมใจ นันทบุตร

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

Image is not available
นายนฤพล สุโพธิ์

ฝ่ายการตลาด

Image is not available
นางสาววริศรา พงศ์สรฤทธิ์

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

Image is not available
นางสาวศศิกานต์ ลูกอินทร์

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน

Slider

Please publish modules in offcanvas position.